OBVESTILO PACIENTOM O MOŽNIH NAČINIH ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

Pritožbo lahko pacient vloži: ustno, ali po telefonu, in v pisni obliki: (dopis, osebno, po pošti, po e-pošti). Zahtevo po prvi obravnavi kršitve pacientovih pravic sprejema in obravnava Mira Skitek, viš. fizioterapevtka, zasebna zdravstvena delavka – fizioterapija Mengeš, Zoranina ulica 3, 1234 Mengeš. Telefon: 01/723-8129 E- naslo: fizioterapija.skitek@gmail.com

Naloga odgovorne osebe v primeru pritožbe je da:

  • ugodi in obvesti pacienta;
  • pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer lahko sklenejo dogovor o načinu rešitve spora;
  • napoti pacienta na pristojen organ za reševanje vsebine zahtevka;
  • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne.

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnici pacientovih pravic v Ljubljani sta:

Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Območna enota Ljubljana,
Zaloška 29,1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si 

Uradne ure:
Torek od 13:00 do 19:00
Sreda od 8:30 do 14:30

Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Območna enota Ljubljana,
Zaloška 29,1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 08:00 do 15:00
Torek od 08:00 do 13:00


Za prvo prijavo je pristojna:

Skitek Mira, Zoranina ulica 3, Mengeš,tel.št.: 01/72 38 129, E-naslov:fizioterapija.skitek@gmail.com

Rok za vložitev prve zahteve

(1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

(2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

(3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.