ORDINACIJSKI ČAS ZA ZZZS          

PON: 7:00 – 15.00
TOR: 6:30 – 14.00
SRE: 6:30 – 14.00
ČET: 6:30 – 15.00
PET: 6:30 – 13.00

SOBOTA, NEDELJA – ZAPRTO

Za samoplačniške storitve ni čakalnih dob in je njihova izvedba možna v skladu z dogovorom.

Naročanje in čakalne dobe

Uvrstitev v čakalni seznam poteka v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah  Zakona  o pacientovih pravicah (ZpacP-A, Uradni list RS, št. 55/17)

Na obravnavo se lahko naročite z delovnim nalogom za fizioterapijo

  1. osebno v času obratovanja ambulante med 7. in 13. uro
  2. z navadno pošto na naš naslov in pripisom: za naročanje

Naročanje in rezervacije po telefonu in z elektronsko pošto ni mogoče!

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi na telefon: 05 99 32 701 od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 13.00 uro.  Informacije o terminih niso zavezujoče, potrditev termina je možna le z originalnim Delovnim nalogom. Če boste navedli svojo telefonsko številko, bomo z vami vzpostavili kontakt in vas obvestili o možnem prvem prostem terminu. Dosegljivost po telefonu ni obvezna in ne vpliva na vrstni red uvrščanja v čakalni seznam.

Če telefona ne uspemo dvigniti imamo delo s pacienti, zato vas prosimo, da pokličete ponovno.


POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA

Napotno listino je v skladu z zakonodajo potrebno za uspešno uvrstitev v čakalni seznam predložiti v roku 14. dni od izdaje, če je oznaka stopnje nujnosti REDNO ali HITRO ter v roku 5. dni od izdaje, če je oznaka stopnje nujnosti ZELO HITRO. Po preteku tega časa listina ni več veljavna in uvrstitev v čakalni seznam ni več mogoča. Svetujemo vam, da ste pozorni na čas veljavnosti vašega delovnega naloga, kadar le tega pošiljate s pošto. Za prepozno prispele delovne naloge s pošto, naša ambulanta NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI.

Termin se lahko brez navajanja razloga odpove najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in opravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. V nasprotnem primeru vaš delovni nalog za fizioterapijo ni več veljaven in ponovno naročanje v naši ambulanti ni možno naslednje tri mesece. Če na dogovorjeni termin ne boste prišli, vas bomo v skladu z zakonodajo v 24. urah črtali iz čakalnega seznama. V primeru, da v 30 dneh pokliče in se pisno opraviči (objektivni razlogi), se ga vpiše v čakalni seznam in uvrsti na prvi prosti termin. V primeru, da pacient pokliče v okviru 30 dneh ter želi terapije brez pisnega opravičila, se ga uvrsti na konec čakalne vrste. Odsotnosti znotraj fizioterapevtske obravnave, ki nimajo opravičljivega razloga (po določilu ministra za zdravje), bomo nadomestili zgolj v primeru, da bo za to obstajala možnost za izvedbo. V primeru, da smo odsotni in bi vam v času naše odsotnosti potekla veljavnost naloga se v tem času obrnite na druge ambulante.

Fizioterapija Reven ne prevzema odgovornosti za zapadlost vašega Delovnega naloga v času naše odsotnosti.


Za vse, ki težko čakate na vrsto preko delovnega naloga in bi radi predhodno opravili nekaj terapij, ali bi terapijo radi opravili kot samoplačnik, smo vam v Hiši Zdravja – Fizioterapija Reven pripravili kratko, srednjo ali dolgo fizioterapevtsko obravnavo, v katero je zajeto več fizioterapevtskih tehnik in postopkov.

Za naročanje na samoplačniške preglede in terapije  vam je na voljo posebna telefonska številka: 064 252-802 ali elektronski naslov narocanje@t-2.si

Odgovorna oseba za naročanje in vodenje čakalnega seznama je: Darja Reven, viš. fiziot., univ. org.dela

Podatki o čakalnih dobah so dostopni tudi na spletnem portalu eZdravje: https://cakalnedobe.ezdrav.si/